DICOM

DICOM –software pro připojení do nemocniční sítě PACS.
Nabízí tyto služby:

  • Worklist
  • Store
  • Query/Retrive
  • Print

Obecné informace:

  • Dotaz RIS systému na informace naplánovaného vyšetření – pořízení nového snímku
  • Posílání nově pořízených nebo uložených snímků do PACSu nebo vzdáleného systému.
  • Dotaz a načtení již archivovaných snímků z PACS systému.
  • Odeslání zálohy snímků do vzdáleného systému.
  • Tisk snímků na DICOM zobrazovači nebo tiskárně.
  • Import nebo export snímků z nebo na přenosná média.

3D:

Kefalo:

Technické specifikace:

Network Services:

SOP Classes

User of Service (SCU)

Provider of Service (SCP)

Transfer
CR Image Storage

Yes

Yes

DX Image Storage – For presentation

Yes

Yes

IO Image Storage – For presentation

Yes

Yes

SC Image Storage

Yes

Yes

VL Endoscopic Image Storage

Yes

Yes

VL Photographic Image Storage

Yes

Yes

Other types of Image Storage

Yes

Yes

Query/Retrieve
Patient Root Q/R Information Model – FIND

Yes

No

Patient Root Q/R Information Model – MOVE

Yes

No

Study Root Q/R Information Model – FIND

Yes

No

Study Root Q/R Information Model – MOVE

Yes

No

Workflow Management
Modality Worklist Information Model – FIND

Yes

No

Print Management
Basic Grayscale Print Management Meta

Yes

No

Basic Color Print Management Meta

Yes

No

Fotogalerie: